Samarbeten

Demenssjukdom och framtidsfullmakt

Att åldras och att få vara frisk genom hela livet är den största önskan för dom flesta. Pengar och materiell egendom kommer mera i skymundan. Visst vill man få det gått stillställt på ålderns höst. Men att få vara frisk måste nog gå först så är det för mig iallafall.

Demenssjukdom och framtidsfullmakt

I min släkt så har vi klarat oss ganska bra och speciellt från att få demenssjukdom. Visst tillhör det att få vara lite glömsk när man blir äldre men att få en demenssjukdom ställer allt på sin spets. Därför har jag börjat fundera lite på om jag skulle bli otillräcklig när jag blir äldre. Vem ska ta hand om mig och min ekonomi och i andra frågor.

Vill jag ha en så kallad okänd god man eller vill jag att mina närstående ska få den möjligheten. Det här är frågor som vi behöver diskutera i vår familj och speciellt med mina barn. Och agera utifrån vad vi kommer fram till och eventuellt skriva en framtidsfullmakt.Demenssjukdom

När man är mitt i livet och livet går som på räls då funderar man inte på dessa frågor. Men ju äldre man blir så blir dessa frågor aktuella och bör leda till diskussioner med sina närmaste. Jag vill kunna känna att jag är trygg även om jag skulle bli sjuk i demenssjukdom.

Framtidsfullmakt

Demenssjukdom

Demens blir en allt vanligare folksjukdom i Sverige. Det omöjliggör för personen efter en tid att ta hand om sig själv, sitt liv och sin ekonomi. Framtidsfullmakt kan vara en trygghet.

Tidigare utsåg tingsrätten där man bodde en (ofta okänd) “god man” att företräda personen när den själv inte kunde göra detta. Numer finns ett mycket mer attraktivt val – att upprätta en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakten ger personen (som fortfarande är frisk) att bestämma vem man vill ge förtroendet att företräda sig själv den dag man inte längre kan. Det är ofta kvarlevande make eller maka och barn som får förtroendet att ta hand beslut åt personens vägnar – framför en tilldelad, okänd, s.k. “god man”.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *