Samarbeten

Olycka kan hända när man minst anar det

En olycka kan hända när man minst anar det. Och då kan det kanske gått väldigt snett med hur du har skadat dig. Vill det sig väldigt illa kan man få besvär livet ut eller bli invalidiserad. Så har du utan olycksfallsförsäkring så blir du utan ekonomisk stöd om du inte kan arbeta när en olycka har hänt. Att teckna en olycksfallsförsäkring kostar inte många kronor i månaden men innan du tecknar bör du kolla dina försäkringar som du har via jobbet.

Själv bör jag också titta över mitt försäkringsbehov för att se att jag har ett fullgott skydd om något skulle hända mig. Det tycker jag alla bör göra precis som man har en bil eller en villa som man försäkrar och som man kan få ersättning för. Det borde vara lika vanligt eller till och med lag på att ha en olycksfallsförsäkring då det kan handla om kroppsliga skador eller svåra sjukdomar som gör att du aldrig kommer kunna arbeta igen. En bil och villa kan du ersätta men inte om du får en kroppslig skada som ger men för hela livet.

Olycka – Det här brukar täcka en olycksfallsförsäkringOlycka

Detta bör du tänka på och fråga om

Olycksfallsförsäkringar kan täcka olika saker beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Här är ett antal händelser som ingår vanligtvis.

 • Ekonomisk invaliditet
 • Medicinsk invaliditet
 • Ersättning i samband med sjukhusvistelse
 • Akutsjukvård
 • Kostnader för rehabilitering
 • Ersättning för behandling vid psykisk ohälsa
 • Kostnader för hjälpmedel
 • Ersättning vid dödsfall
 • Tandvård
 • Resekostnader
 • Extrakostnader för personliga tillhörigheter
 • Ersättning vid sjukskrivning

Hos olycksfallsförsäkring.se är en oberoende guide där du kan jämföra olika försäkringar och vad dom kostar och vad det ingår i dom. Att ha en olycksfallsförsäkring är en extra trygghet om olyckan skulle vara framme. En olycksfallsförsäkring täcker plötsliga och ofrivilliga händelser som innebär att kroppen skadas. Den får ingen ersättning för att du drabbas av en skada på grund av överansträngning eller om skadan inte kan betraktas som plötsligt eller ofrivillig. När du ägnar dig åt aktiviteter som medför förhöjd risk behöver du ett extra starkt försäkringsskydd. En vanlig olycksfallsförsäkring gäller alltså inte om du till exempel hoppar fallskärm, utövar kampsport eller motorsport eller ägnar dig åt avancerad bergsbestigning. Då bör du kolla vad som ingår eller om du behöver och kan tilläggsförsäkra när du tecknar en olycksfallsförsäkring.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *