• Flyttfirma Stockholm Excellent Moving
  Samarbeten

  4 anledningar till att anlita en flyttfirma i Stockholm

  Att flytta till ett nytt boende är en stor händelse i livet för vem som helst. Det är inte bara en stor arbetsinsats att fysiskt flytta alla dina ägodelar, utan det kan också vara känslomässigt svårt att lämna en plats som du har kallat hem under en lång tid. Och även om du flyttar till ett bättre ställe kan det vara svårt att anpassa sig till din nya omgivning. Det finns ofta många små detaljer som måste tas om hand när man flyttar, och det kan vara lätt att förbise något viktigt. Detta kan leda till mycket stress och ångest under veckorna och dagarna före flytten. Men när du väl har installerat dig i ditt nya hem kommer allt det hårda arbetet att vara värt det.

  Om du planerar att flytta till, från eller inom Stockholm kanske du undrar om du ska anlita en flyttfirma eller inte. Här är fyra väldigt goda skäl att överväga professionell hjälp:

  1. Bekvämlighet – Låt oss erkänna att en flytt är mycket arbete. Att packa ihop alla dina ägodelar, hyra en lastbil eller släp, lasta in och lasta ur allt och slutligen packa ur allt ur kartongerna i ditt nya hem är tidskrävande och utmattande. Att anlita en flyttfirma kan ta bort mycket av stressen från processen.

  2. Expertis – Professionella flyttfirmor är experter på packning. De vet hur de ska säkra dina tillhörigheter så att de inte skadas under transporten. De ser också till att dina saker levereras till ditt nya hem på ett säkert sätt och i tid.

  3. De har rätt utrustning – De har sakerna som behövs för att göra flytten såväl säker som effektiv. Bilar för alla storlekar av flytt, selar, kartonger – ja helt enkelt allt som gör flytten effektivare.

  4. Sinnesfrid – Att anlita en flyttfirma ger dig sinnesfrid för att dina tillhörigheter kommer fram till ditt nya hem i tryggt och säkert skick. Så om du är ute efter en problemfri flytt, se till att överväga att anlita en professionell flyttfirma i Stockholm.

  Att flytta till en ny stad är stressigt nog utan att behöva oroa sig för att navigera runt i ett okänt område eller slita ut sig totalt med kartonger och möbler. Att anlita en professionell flyttfirma kan ta bort en del av stressen från din flytt och hjälpa till att se till att allt går smidigt.

  Vilken flyttfirma ska jag då anlita för min flytt?

  Excellent Moving kan ta hand om allting åt dig så att du inte behöver oroa dig för någonting. De packar dina tillhörigheter, transporterar dem säkert till ditt nya hem och packar upp dem åt dig så att du kan börja installera dig så snabbt som möjligt.

  Med nästan 3000 genomförda flyttar under 2021 och ett snittbetyg på 4,6 av 5 möjliga hos Reco så kan man förstå att de får recensioner som denna.

  Så nästa gång du ska flytta, låt namnet Excellent Moving komma fram från bakhuvudet om du vill få en smidig flytt till ett bra pris. Lycka till!

 • Samarbeten

  5 misstag att undvika vid medarbetarundersökningar

  Enkäter och olika typer av undersökningar är ett viktigt verktyg för företag och andra organisationer, men de kan vara ineffektiva om undersökningarna är gjorda på en felaktig grund. Här får du fem tips på vanliga misstag som är lika giltiga vid såväl kundundersökning som medarbetarundersökning.

  Misstag 1: Att ställa ledande frågor

  När du utformar eller administrerar en medarbetarundersökning är det viktigt att undvika att ställa ledande frågor. Ledande frågor är de som föreslår ett visst svar eller åsikt innan respondenten har en chans att överväga alla alternativ.

  Ledande frågor kan förvränga resultaten av din undersökning och kanske inte ge dig en korrekt bild av vad dina anställda tycker om sitt arbete. Dessutom kan respondenterna känna sig pressade att välja ett svar som stämmer överens med vad de tror att undersökningsledaren vill höra.

  För att undvika att ställa ledande frågor, se till att alla frågor är neutrala och öppna. Detta kommer att ge medarbetarna möjlighet att ge sina egna svar och dela sina tankar och åsikter fritt.

  Misstag 2: Att inte pilotera undersökningen

  När du utformar din undersökning är det viktigt att testa den först. Det innebär att testa det på en liten grupp anställda för att se till att det fungerar korrekt och att frågorna är tydliga. Genom att göra ett pilottest kommer du att kunna åtgärda eventuella problem innan du lanserar undersökningen för alla.

  Misstag 3: Be om för mycket information

  När du utformar eller administrerar en medarbetarundersökning är det viktigt att undvika att be om för mycket information. Att be anställda att ge detaljerad information om sina arbetsprestationer eller arbetsvanor kan vara överväldigande och kan leda till lägre svarsfrekvens. Att ta med för många frågor kan dessutom göra att undersökningen tar längre tid att fylla i, vilket också kan avskräcka anställda från att delta.

  Det är viktigt att hitta en balans när man bestämmer hur många frågor som ska ställas i en undersökning. För få frågor kanske inte ger dig tillräckligt med information, medan för många frågor kan leda till undersökningströtthet och minskad svarsfrekvens. När du skapar din enkät, tänk på de mål du hoppas uppnå och utforma frågor som hjälper dig att nå dessa mål.

  Misstag 4: Att inte stratifiera data

  När man utformar eller analyserar en medarbetarundersökning är det viktigt att stratifiera data efter demografi (t.ex. ålder, kön, tjänstgöring, jobbnivå) och jobbkategori. Detta hjälper dig att identifiera eventuella skillnader i svar mellan demografiska grupper och jobbkategorier. Om du till exempel upptäcker att anställda i vissa demografiska grupper eller jobbkategorier är mer benägna att rapportera låga engagemangsnivåer, kan du vidta åtgärder för att åtgärda dessa skillnader.

  Misstag 5: Dålig dataanalys

  Medarbetarundersökningar kan vara ett bra sätt att få feedback från dina anställda, men det finns några saker du bör undvika om du vill få ut den mest korrekta och användbara informationen. En av dessa är dålig dataanalys.

  Om du inte analyserar data ordentligt kanske du inte kan hitta trender eller problem som måste åtgärdas. Du kan också misstolka uppgifterna, vilket kan leda till felaktiga slutsatser.

  För att undvika dessa problem, se till att du använder lämpliga statistiska metoder för att analysera data. Var noga med att leta efter mönster och samband och försök att identifiera eventuella faktorer som kan påverka resultaten.

  Det är också viktigt att vara medveten om begränsningarna för din data. Om din undersökning till exempel bara baseras på svar från ett litet urval kan du inte dra för stora slutsatser från den.

  Slutsats om enkäter och undersökningar

  När du än utformar eller administrerar en undersökning – oavsett om det är för kunder eller anställda – är det viktigt att ha slutmålet i åtanke: att få korrekt och handlingskraftig feedback som du faktiskt kan använda. Och kanske viktigast av allt – att du faktiskt använder den data du får in!